WYWIAD z Klausem Hoppe - zielonainfrastruktura.pl

WYWIAD z Klausem Hoppe - zielonainfrastruktura.pl
10/06/2016 - 12:30


Zachęcamy do udostępniania interesującego wywiadu Katarzyny Wolańskiej z architektem
krajobrazu panem Klausem Hoppe, dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej i Architektury
Krajobrazu miasta Hamburg, zamieszczonym na partnerskim portalu
www.zielonainfrastruktura.pl. Pan Hoppe był jednym z głównych referentów 6. edycji
Warszawskich Rozmów Architektonicznych poświęconej zielonemu miastu. Wywiad odnosi
się do strategii miejskiej Hamburga polegającej na stymulowaniu budowy zielonych dachów
w mieście.

Link do wywiadu:
http://zielonainfrastruktura.pl/strategia-zielonych-dachow-miasta-hamburg-wywiad/
Tekst wywiadu oraz zdjęcia są niniejszym udostępnione do druku. Prosimy o załączanie
informacji o źródle artykułu - stronie www.infrastruktura.pl, autorze wywiadu Katarzynie
Wolańskiej oraz autorach zdjęć (wszystko tak jak podane na stronie).

Dodatkowo:
Referat Klausa Hoppe na WRA6 znajduje się na stronie www.wra.org.pl w zakładce WRA6 -
ZIELONE MIASTO - PREZENTACJE

 

Zielone Miasto to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 -
ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji
25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Kurator projektu Zielone Miasto: Izabela Małachowska-Coqui
Więcej informacji na stronie www.wra.org.pl oraz na facebook’u Projekt Zielone Miasto