Wykłady

WPROWADZENIE
Geneza powstawania osiedli w Europie (image, wyburzenia, znaczenie wielkich osiedli dla społeczenstwa). Stabilizacja społeczna, partycypacja. Efektywne, rynkowe zarządzanie spółdzielniami,  organizacja procesu transformacji.
Dr Bernd Hunger, KOMPETENZZENTRUM GROßSIEDLUNG, Berlin - prezentacja wykładowa

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA
Transformacja w skali urbanistycznej - zagęszczanie nowymi inwestycjami, tworzenie nowych centrów miasta - zagrożenia i możliwości. Rozwój osiedli – przebudowa i rozbudowa istniejących budynków, dopasowanie do aktualnych standartow. Instrumenty realizacji.  
Stefan Forster, STEFAN FORSTER ARCHITEKTEN, Frankfurt nad Menem - prezentacja wykładowa
Frederic Druot, FREDERIC DRUOT ARCHITEKTURE (Tour Bois le Prêtre), Paris - prezentacja wykładowa

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Postępowanie ze stanem istniejącym. Restrukturyzacja i rewitalizacja przestrzeni otwartej - dostosowanie struktury do zmieniających się potrzeb - miejsca rekreacji dla małych i dużych. Aspekty ekologii. Management wodami opadowymi, masami ziemnymi. Nowy image.
Joerg Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur, Berlin - prezentacja wykładowa

SPOŁECZNA AKCEPTACJA ZMIAN, IDENTYFIKACJA
Identyfikacja z osiedlem (akceptacja zmian, poprawa jakości życia, wandalizm). Zapobieganie socjalnej segregacji społeczeństwa (emigracje) – stabilizacja społeczna. Projekty z mieszkańcami.
PAWEL ALTHAMER (zaproszony), Warszawa
Magdalena Wrzesień, Stowarzyszenie „ODBLOKUJ“, Warszawa
- prezentacja wykładowa

STATUS QUO WIELKICH ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE
Warunki spółdzielni w Polsce (wielkość, stan własności), mieszkańcy (zmiany, zaangażowanie społeczne, oczekiwania), inwestycje, aspekt ekologii (m.in. energooszczędność), współpraca z miastem
Andrzej Półrolniczak, spółdzielnia RSM Praga, Warszawa