RUSZYŁA REJESTRACJA NA 8 WRA

RUSZYŁA REJESTRACJA NA 8 WRA
09/21/2017 - 10:45

Uczestnictwo w ósmym spotkaniu z cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE
w dniu 13 października 2017 możliwe jest tylko z potwierdzonym zgłoszeniem (formularz w linku poniżej).

Formularz uczestnictwa

Zaproszenie & Program


Ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w spotkaniu jest dla zaproszonych gości bezpłatny. Spotkanie jest tłumaczone symultanicznie.
Potwierdzenia zgłoszeń będą wysyłane do Państwa na bieżąco. Uzupełnienie tego formularza pozwoli
nam również na wysłanie do Państwa zaproszenia na kolejne WRA.
Proszę przesłać wypełniony (drukowanymi literami) formularz do dnia 2 października 2017 roku,
na adres: wra@cmcberlin.de lub faksem: +49 30 797 47 883.
Pytania proszę kierować telefonicznie +49 30 797 47 882 lub pod wyżej wymieniony adres mailowy
do pani Magdy Sitek.