Program

Program Konferencji Masterplan - Konkurs - Standardy

 

Piątek, 13 października, godzina 14:30,

Pawilon SARP – Pałac Zamoyskich, ul. Foksal 2, Warszawa

 

Przywitanie / wprowadzenie do tematu:

 

Fried Nielsen, Radca Minister, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie

Monika Komorowska, Naczelnik Wydz. Dialogu w Planowaniu w biurze Urzędu m. st. Warszawy

arch. kraj. Iza Małachowska-Coqui, Berlin/Warszawa, kuratorka projektu

 

Program

 

I. Jakość miasta - czyli na jakich podstawach decydują samorządy?

MASTERPLAN, DESIGN GUIDE, STANDARDY

Nowe osiedle „am Weinberg“ w Ulm - rewitalizacja terenu powojskowego - Masterplan i Design Guide (kod architektoniczny) jako instrumenty planistyczne po konkursie - arch. kraj. Joerg Th. Coqui. CMC urbanistyka architektura krajobrazu, Berlin/Warszawa

Standardy dla miasta Poznań - tematy i zastosowanie arch. Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki miasta Poznań

Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania

 

II. Miasto i jego inwestorzy - czyli jak organizować współpracę między samorządem i stroną prywatną? TZW. UMOWY URBANISTYCZNE

Danube Flats - najwyższy „zielony“ wieżowiec mieszkalny i jego „umowa urbanistyczna“ czyli do czego został zobowiązany inwestor w Wiedniu? Jasmin Soravia, prezes zarządu SoReal GmbH, Wiedeń

Odpowiedzialność biznesu w rozwoju miasta - dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania

 

Przerwa na poczęstunek

 

III. Inwestycja w mieście i jej warianty dla uzyskania optymalnych obiektów?

KONKURSY PROJEKTOWE

Konkurs architektoniczny w Niemczech - formy, koszty, wyniki arch. Peter Achatzi, C4C, Berlin

Konkurs architektoniczny w Polsce - status quo dr arch. Hubert Trammer, Politechnika Lubelska

Rynek Łazarski w Poznaniu - konkurs oparty na formacie Open Call działającym we Flandrii (Belgia) - krótka historia wydarzeń arch. Dawid Strebicki, Atelier Starzak Strebicki Pracownia Architektury inicjator

Konkurs architektoniczny - wartość dodatnia procesu inwestycyjnego czy słaby punkt? arch. Markus Pfisterer, Associate Partner, gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi oraz pytania

 

Komentarz oraz zapowiedź WARSZAWSKICH ROZMÓW ARCHITEKTONICZNYCH_9