PROGRAM

WIZJA LOKALNA
Centrum Alzheimera – przykład ośrodka dla osób starszych z pobytem stałym i dziennym
Godzina: 11:00 - 13:00. Miejsce spotkania: Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257, Warszawa
Prowadzi: dyrektor Jarosław Gnioska, Miłosz Romanczuk (pracownia Kulczyński Architekt)

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE W AMBASADZIE NIEMIEC
MIASTO NA STAROŚĆ – mieszkanie w starzejącym się społeczeństwie
Godzina: 15:00 - 19:00
Miejsce: Ambasada Niemiec, Warszawa, ul. Jazdów 12
14:30 – 15:00 Rejestracja uczestników spotkania
I. DOM DLA SENIORA
15:00 – 16:30
• Przywitanie i wprowadzenie do tematu
• Mieszkanie na stare lata – projektowanie kompleksowych obiektów opieki, arch. Jörg Pötting
(prezes biura Pötting Architekten, Berlin)
• Więcej niż ogród i przestrzeń - architektura krajobrazu dla seniorów i dlaczego budowanie bez
barier nie jest wystarczające - arch.kraj. Joerg Th. Coqui (partner biura COQUI MALACHOWSKA
COQUI, Berlin/Warszawa)
Dyskusja z zaproszonymi panelistami
Jakie elementy są istotne w nowej przestrzeni życiowej - struktura kompleksu dla seniorów – obiekt
architektoniczny i otaczający go krajobraz. Jak powinno wyglądać połączenie przestrzeni budynku i jego
zewnętrza, aby miała miejsce aktywacja osób starszych i codzienne przebywanie na świeżym powietrzu:
w ogrodzie, na tarasie czy balkonie. Budowanie w substancji istniejącej – zmiany istniejących budynków
na potrzeby osób starszych.
m.in. Krzysztof Lasoń, prezes Millenium sp. z o.o., Katowice (Senior Residence w Katowicach)
arch. Jörg Pötting (prezes biura Pötting Architekten, Berlin)
arch.kraj. Joerg Th. Coqui (partner biura CMC, Berlin/Warszawa)
16:30 – 17:00 Przerwa
II. MIASTO DLA WSZYSTKICH
17:00 – 19:00
• Osiedle dla seniorów w Stargardzie Szczecińskim, Jadwiga Dąbrowska (v-ce prezes TBS Stargard
Szczeciński)
• Kraftwerk II, Mehr als Wohnen – osiedla wielogeneracyjne w Zurychu, arch. Anne Kaestler
(partner DUPLEX Architekten AG, Zürich/Düsseldorf/Hamburg)
Dyskusja z zaproszonymi panelistami
Jak budować zrównoważone osiedla z dopasowaniem do wymagań osób starszych? Separacja,
a inkluzja – pro i kontra? Nowe, wielogeneracyjne osiedla – miasto dla młodych i starych.
m.in. Jarosław Krawiec, dyrektor Qualia Development (zapytany)
arch. Anne Kaestler (partner DUPLEX Architekten AG, Zürich/Düsseldorf/Hamburg)
prof. Sławomir Gzell, urbanista, Politechnika Warszawska (zapytany)
KOMENTARZ
oraz zapowiedź Warszawskich Rozmów Architektonicznych IV.