PROGRAM

Program

Wykłady będą odbywały się w języku polskim i niemieckim i będą tłumaczone symultanicznie.

WIZJA LOKALNA

Data: 29.11.2013 

Godzina: 12:00-13:30

Miejsce zbiórki: ul. Kolejowa 47, Warszawa

Temat: nowe osiedla – 19 Dzielnica

Prowadzący: Marcin Citko (JEMS Architekci)

SPOTKANIE „MIESZKANIE JUTRO – nowe, zrównoważone osiedla mieszkaniowe“

Data: 29.11.2013 

Godzina: 15:00 - 19:00

Miejsce: Ambasada Niemiec w Warszawie ul. Jazdów 12

14:30 – 15:00 Rejestracja uczestników spotkania

I. nowe, zrównoważone osiedla mieszkaniowe

1

I. „ZIELONY“ CERTYFIKAT DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
15:00 – 16:55
• Przywitanie i wprowadzenie do tematu
• Definicja – co to znaczy budownictwo zrównoważone (ekologia, ekonomia, społeczeństwo)? Budowanie
w substancji istniejącej. Co wyróżnia certyfikaty osiedla mieszkaniowego – czy tylko kompleksowość?
Rafał Schurma (prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - PLGBC)

• Pierwsze osiedle mieszkaniowe w Niemczech z certyfikatem „Złoto 2013“ – osiedle Killesberg
w Sztutgarcie, Markus Penell (prezes i partner, biuro O&O Baukunst)

• "Zielone“ dachy i fasady budynków mieszkalnych, Prof. Nicole Pfoser, Politechnika Nürtingen

• Dyskusja z zaproszonymi panelistami
Plusy i minusy procedury certyfikowania oraz komu są potrzebne certyfikaty osiedla? Kiedy zapada decyzja
o certyfikowaniu obiektu? Jakie elementy wchodzą w skład certyfikatu? Co tworzy zrównoważony obiekt
mieszkalny XXI wieku?   

17:05 -17:30    Przerwa

17:20 – 19:00
• Osiedle Vauban - ekologiczne osiedle we Freiburgu – m.in. z pasywnym budownictwem, ze zróżnicowaną
komunikacją samochodową, partycypacją społeczną, 1996 – 2013, Thomas Fabian (v-ce dyrektor, Biuro
Planowania Miasta Freiburg)

• Nowe Żerniki – modelowa dzielnica Wrocławia i jej osiedla mieszkaniowe, 2011–2016, Zbigniew Maćków
(Maćków Pracownia Projektowa, koordynator projektu Nowe Żerniki)

• Dyskusja z zaproszonymi panelistami
Jak budować zrównoważone osiedla? Budowanie w substancji istniejącej, rola jakości urbanistycznej osiedla,
rachunek ekonomiczny, gated communites czy partycypacja – z czego można zrezygnować?

PLUS - PROCEDURY I INSTRUMENTARIUM REALIZACJI
• zapewnienie jakości architektonicznej dzięki procedurze prywatnego konkursu
• procedury zapewnienia jakości urbanistycznej na poziomie ustaleń inwestor – miasto – architekt
• wartość dodana inwestycji - aspekt marketingowy

18:50 – 19:00 Komentarz i zapowiedź III warszawskich Rozmów Architektonicznych