Prezentacje

Nowe osiedle „am Weinberg“ w Ulm - rewitalizacja terenu powojskowego - Masterplan i Design Guide (kod architektoniczny) jako instrumenty planistyczne po konkursie - arch. kraj. Joerg Th. Coqui.

Standardy dla miasta Poznań - tematy i zastosowanie arch. Piotr Sobczak

Danube Flats - najwyższy „zielony“ wieżowiec mieszkalny i jego „umowa urbanistyczna“ czyli do czego został zobowiązany inwestor w Wiedniu? Jasmin Soravia

Konkurs architektoniczny w Niemczech - formy, koszty, wyniki arch. Peter Achatzi

Konkurs architektoniczny w Polsce - status quo dr arch. Hubert Trammer

Rynek Łazarski w Poznaniu - konkurs oparty na formacie Open Call działającym we Flandrii (Belgia) - krótka historia wydarzeń arch. Dawid Strebicki, Atelier Starzak Strebicki