Prezentacje

1. System zielonych przestrzeni publicznych w Lublinie i realizowane projekty 

dr inż. Jan Kamiński, przew. Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Instytut Architektury
Krajobrazu KUL

/wra/sites/default/files/upload/kaminski_system_zieleni_lublin_k_k.pdf

2. Przestrzeń dodana - „Zielone Dachy” – strategia miejska miasta Hamburg - arch. kraj. Klaus Hoppe,
dyr. Wydziału Architektury Krajobrazu i Zieleni Miejskiej Urzędu Środowiska i Energii m. Hamburg

/wra/sites/default/files/upload/grundachstrategie_bue_warschau_kopie_k.pdf

3. Międzynarodowa Wystawa Ogrodowa IGA Berlin 2017 oraz Park Gleisdreieck w Berlinie,
jako instrumenty rozwoju zaniedbanych części miasta - Andrea Gerischer, kierownik projektu IGA
(Internationale Garten Ausstellung), Berlin 


/wra/sites/default/files/upload/b_20160610_warschauer_architekturgesprache_iga_grun_berlin_k.pdf

4. Tereny otwarte dla dzieci i młodzieży – arch. kraj. dr Peter Apel, Biuro planowania STADTKINDER,
Dortmund

/wra/sites/default/files/upload/apel_warschau_freiraeume_fuer_kinder_und_jugendliche_stadtkinder_versand.pdf