Koncepcja

MASTERPLAN - KONKURS - STANDARDY. instrumenty jakości projektów realizacyjnych.

 

I. Jakość miasta - czyli na jakich podstawach decydują samorządy?

MASTERPLAN, DESIGN GUIDE, STANDARDY

Konferencja dotyczy procedur kształtujących rozwój miasta. Instrumenty oddziaływujące na jakość powstających kwartałów zabudowy oraz jakość powstających obiektów budowlanych ponad wymagane prawem dokumenty są praktykowane w Niemczech od wielu lat. Należy do nich m.in. format interdyscyplinarnie tworzonego masterplanu, gdzie miasta mają możliwość formułować i precyzować cele rozwoju zanim powstanie plan zagospodarowania przestrzennego jako prawnie obowiązujący dokument oraz rozpisane zostaną przetargi i konkursy inwestycyjne.

Chcemy dyskutować o tym, jak powstają dobre kwartały miejskie odpowiadające dzisiejszym potrzebom mieszkańców, zrównoważone w długiej perspektywie czasowej, dobrze integrujące się w historyczny obraz miasta i będące jednocześnie estetyczną wizytówką naszych czasów? Jak wykorzystywane są opracowania urbanistyczne, takie jak masterplan, kod architektoniczny czy standardy projektowe i co wnoszą konkretnie do jakości projektowania? Jaką rolę odgrywają mieszkańcy miast w procesach planowania miasta i na jakim etapie ma sens kooperacja?

 

II. Miasto i jego inwestorzy - czyli jak organizować współpracę między samorządem i stroną prywatną? TZW. UMOWY URBANISTYCZNE

Stosowany w Niemczech od lat instrument udrażniający współpracę na poziomie partner prywatny - partner publiczny tzw. umowy urbanistyczne przyjęła niedawno Austria wprowadzając zapisy umożliwiające jego stosowanie do prawa budowlanego. Chcemy przyjrzeć się czy jest to narzędzie, które mogłoby stać się rękojmią usprawnionej kooperacji pomiędzy samorządami i odpowiedzialnym biznesem w Polsce i jak je dobrze stosować.

Czy współpraca miasta i podmiotów prywatnym jest niechcianą koniecznością czy błogosławieństwem dla samorządów? Cały katalog synergii, które wytwarzają się dzięki takiej współpracy przedstawiamy na przykładzie trwającego procesu inwestycji Danube Flats - najwyższego wieżowca mieszkanego Austrii, który powstaje w Wiedniu.

Oprócz szczegółów dotyczących inwestycji (jak np. konieczność zastosowania „zielonych“ dachów i fasad czy procentowego udziału mieszkań własnościowych, socjalnych czy dla uchodźców w ramach jednego kompleksu mieszkalnego) umowa urbanistyczna reguluje również zakres i formę inwestowania przez inwestora. Uzgadniane są dodatkowe do wykonania przez inwestora działania, jak np. budowa lokalnych placówek o funkcji socjalnej, placu miejskiego czy realizacja ulic dojazdowych.

III. Inwestycja w mieście i jej warianty dla uzyskania optymalnych obiektów? KONKURSY PROJEKTOWE

Konkurs architektoniczny i jego różnorodne odmiany w Niemczech, od konkursów za zaproszeniami, przez konkursy z procedurą wyboru pracowni, konkurs koncepcji czy konkurs w procedurze otwartej lub z losowaniem uczestników dają możliwość dobranego do różnych zadań formatu, tak, aby w jak największym stopniu zoptymalizować wyniki i aby otrzymać najlepszy rezultat wybudowanego obiektu.

W Polsce stosuje się prawie wyłącznie jedną formę, uważaną jako najbardziej „demokratyczną”, konkursu otwartego.

Jakie są pro i kontra obu stanowisk i czego możemy się wzajemnie od siebie uczyć chcemy dyskutować na przykładach przeprowadzonych procedur, gdzie wyniki okazują się być innowacyjne i stawiane za przykład dzięki wyróżnieniom, które otrzymują.

Jakie formaty konkursów są odpowiednie do jakiego zadania? Jak rozpisujący konkurs mają podjąć decyzję co do jego formatu? Przyjrzymy się kosztom, procedurze i przygotowaniu konkursu.

Zastanowimy się z jakich doświadczeń w tym względzie korzystają przy kooperacji z inwestorem prywatnym samorządy w Niemczech i Austrii oraz jakie pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione w Polsce i jakie są tego wyniki.

 

IMC

31.07.2017