Koncepcja

SYTUACJA HAMBURG – IBA

W ramach IBA Hamburg odbywającej się w latach 2006-2013 powstało ponad 60 obiektów budowlanych we współpracy miasta i prywatnych firm, będących modelowymi rozwiązaniami innowacyjnego i zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. Do roku 2020 na obszarze inwestycji IBA planowane jest stworzenie 5 tysięcy nowych mieszkań. Łącznie w projekty zainwestowano do 2013 roku ok. 1.25 mld euro (udział funduszy publicznych to ok. 300 mln euro).

Proponowane przez IBA Hamburg rozwiązania poddajemy dyskusji w dwóch obszarach tematycznych:

INSTRUMENTY ROZWOJU ZANIEDBANYCH CZĘŚCI MIASTA

1. Rewitalizacja peryferyjnych obszarów wewnątrz miasta – odbywa się poprzez nowe inwestycje mieszkalne i budownictwa socjalnego oraz dzięki podniesieniu jakości terenów otwartych.

Są to obszary charakteryzujące się wysokim potencjałem terenu niezabudowanego z rozwiniętą miejską infrastrukturą. Powstające tu inwestycje mają możliwość stać się odpowiedzią na nowe potrzeby łącząc miejsce pracy i mieszkania – miasto małych odległości – powrót do tradycji miasta europejskiego.

Podstawową zasadą działania IBA jest zagwarantowanie jakości urbanistycznej, architektonicznej i terenów otwartych oraz współpraca PPP dla inwestycji.

2. Transformacja energetyczna - tworzenie decentralnego systemu źródeł energii ma miejsce na podstawie stworzonej dla dzielnicy Wilhelmsburg koncepcji samowystarczalnego zaopatrzenia w energię. Nowe energooszczędne budynki i modernizacja istniejących zasobów dopełniają transformacji w obszarze IBA.

3. Wzmocnienie społeczeństwa demokratycznego – projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne mają na celu zintegrowanie mieszkańców i spowodowanie tworzenia nowych produktów społecznych.

INNOWACYJNE, ZRÓWNOWAŻONE MODELOWE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ

1. Smart Price Houses – tanie budownictwo w centrum miasta Nowoczesne budynki mieszkalne charakteryzujące się niskimi kosztami budowlanymi (1500 €/m2 powierzchni brutto) korzystają z doświadczeń budownictwa masowego, systemowego, seryjnego i modułowego w celu stworzenia niedrogich konstrukcji budowlanych.

(tłum. z opisu IBA Hamburg)

2. Smart Material Houses – inteligentne materiały budowlane

Materiały, które umożliwiają obiektom reagowanie na zmienność warunków zewnętrznych prezentowane są w szeregu obiektów IBA. Fasada „inteligentna energetycznie“ pozwala w każdej porze roku na produkcję energii i jej magazynowanie – dom projektu Zillerplus Architekten z Monachium jest modelowym rozwiązaniem domu „PLUS-energetycznego“. Jest to możliwe m.in. dzięki materiałom-PCM, których używamy np. do kieszeniowych podgrzewaczy.

(tłum. z opisu IBA Hamburg)

3. Hybrid Houses – elastyczność funkcji pod jednym dachem

Domy hybrydowe“ IBA Hamburg podejmują temat zmieniających się modeli życia społeczeństwa
w stosunku do mieszkań. Są to obiekty ze zmiennymi powierzchniami mieszkalnymi. Te dopasowujące się łatwo budynki dają możliwość łączenia mieszkania i miejsca pracy czy wspólnego życia różnych grup wiekowych i wskazują jak elastyczna, a jednocześnie zrównoważona może być architektura mieszkaniowa w przyszłości. Jednym z inwestorów Hybrid Houses jest firma SchwörerHaus KG budująca domy modułowe.

(tłum. z opisu IBA Hamburg)

SYTUACJA WROCŁAW – NOWE ŻERNIKI

Nowe Żerniki to ogromne przedsięwzięcie zainspirowane wrocławską wystawą mieszkaniową WuWa (Wohnung und Wohnraum) sprzed 85 lat. Nowe, modelowe osiedle zaplanowane zostało na obszarze 40 hektarów w zachodniej części Wrocławia. Jest to projekt osiedla w pełni ekologicznego,
z zagospodarowaną przestrzenią publiczną oraz zapewniającego jego mieszkańcom szereg różnorodnych usług podnoszących komfort życia. Prace nad budową osiedla podzielono na 3 etapy. Realizacja pierwszego etapu osiedla o powierzchni ok. 10 hektarów zaplanowana jest na lata 2015/2016. W pierwszym etapie powstanie około 400 mieszkań, a ich ostateczna liczba wyniesie
5 tysięcy. Nowe Żerniki to przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez miasto Wrocław, Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP przy współpracy wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Wśród zróżnicowanej zabudowy mieszkaniowej na osiedlu powstanie również Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej, bazar osiedlowy oraz kompleks realizowany przez TBS z przedszkolem
i serwisem opiekuńczym dla osób starszych.