KONCEPCJA

Rynek mieszkań na wynajem charakteryzuje się dużą różnorodnością swojej oferty. Są to zarówno mieszkania małe odpowiednie dla młodych osób, małych rodzin, jak i lokale umożliwiające komfortowe mieszkanie na dużej powierzchni. Zasada jaką się kierują jest ta sama. Niezależnie od wielkości porfela lokatora umożliwiają mu mieszkanie za umiarkowaną cenę dopasowaną do jego możliwości i potrzeb nie blokując jego środków finansowych na zakup własności przez wiele lat.
Mieszkalnictwo czynszowe umożliwia też większą mobilność osób czynnych zawodowo. Niemniej jednak większa część loaktorów pozostaje w swoim mieszkaiu przez długi czas życia.
Zamożne społeczeństwa Zachodu, takie jak Szwajcaria, Niemcy czy Holandia w dużym stopniu opiarają swoje mieszkalnictwo na mieszkaniach czynszowych. Właścicielem zasobów mieszkalnych są prywatne osoby, firmy czy fundusze powiernicze, ale w równym dużym stopniu państwo, które na zasadzie spółek z udziałem gminy lub skarbu państwa odgrywa wraz z regulacjami prawnymi prawa o wynajmie znaczącą rolę w regulacji rynku
mieszkaniowego.
Wszystkie w.w. podmioty są jednocześnie deweloperami i inwestorami rozwijającymi swoje zasoby przez modernizację oraz nowe inwestycje w budownictwie mieszkaniowym.
W Polsce ostatnich dwóch dekad miał miejsce rozwój zasobów mieszkaniowych w oparciu o wykup ich na własność. Wprowadzane aktualnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego instrumenty finansowe umożliwiające finansowanie mieszkań o tańszym niż rynkowy czynszu pozwolą do przeprowadzki we „własne“ cztery ściany warstwie społecznej mniej uposażonej lub... kierującej się innymi kategoriami dotyczącymi własności mieszkaniowej.
Wydaje się z powyższego oczywiste, że pierwsza fala inwestycji w mieszkalnictwo czynszowe powinna dotyczyć z tego powodu mieszkań małych i bardzo małych. Takie też są założenia organizatora rządowego programu.
Spotkanie „CZYNSZÓWKI - Mieszkanie dla każdego“ podejmie temat małych mieszkań w dzisiejszych czasach w Polsce i Europie oraz parametrów, jakimi musi się ono charakteryzować, żeby być adekwatne do aktualnych potrzeb.
Spojrzymy krytycznie na istniejące zasoby mieszkalne i postaramy się odkryć na nowo wartości mieszkań okresu szybkiego rozwoju architektury małych mieszkań lat 60-tych w Polsce. Posłużymy się przykładami najlepszych architektonicznych koncepcji tamtych lat zastanawiając się na ile możemy czerpać dziś z tej tradycji i dorobku znanych nazwisk architektury na przykładzie osiedla Zatrasie w Warszawie.
Istotnym aspektem jest jakość przestrzeni architekonicznej. Przyjrzymy się co ją tworzy i jakimi środkami warsztatu architektonicznego posługują się architekci-referenci zaproszeni na spotkanie przy tworzeniu powierzchni mieszkalnych o elastycznym programie i w jaki sposób podchodzą do podziału przestrzeni na prywatną i wspólną oraz jakie są wymagania współczesnego lokatora.
Spojrzymy też na środowisko życia mieszkalnego kreowane przez samych mieszkańców. Czy metoda tworzenia przestrzeni i terenów zieleni wg zasady “zrób to sam“ wynika tylko z braku środków finansowych samorządu lub właściela terenu czy może Urban Gardening jest wartością dodatnią i pasuje świetnie do (młodej?) społeczności czynszówek?
Zastanowimy się też na przykładzie miasta Wiednia nad rolą politycznego wsparcia dla tej formy mieszkalnictwa.
Jak zawsze będziemy wskazywać przykłady instrumentów i procedury, które umożliwiają podążanie innowacyjnymi drogami do realizacji pomysłów.