KONCEPCJA

Biorąc pod uwagę statystyczne dane demograficzne oraz analizując istniejące w społeczeństwie
wyobrażenia na temat mieszkania na starość, jak również przyglądając się eksperymentalnym
rozwiązaniom obiektów mieszkalnych dla osób starszych będziemy dyskutowali co stanowi sedno
potrzeb mieszkaniowych seniorów, jakie są możliwe oraz akceptowalne modele mieszkania i czy
odpowiadają one temu czego sami życzylibyśmy sobie dla nas samych w przyszłości.
Spotkanie porusza dodatkowo temat procedur i instrumentarium, które przyczyniają się do realizacji
projektów dla osób starszych.
GENEZA
W najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z narastającą przemianą struktury społecznej w Europie
i tym samym zostaniemy zmuszeni do zmiany naszego podejścia do architektury mieszkaniowej. Dotyczy
ten proces już teraz Niemiec; w niedługim czasie będzie dotyczył również Polski.
Zmieniające się modele życia: mobilność osób młodych, rosnąca grupa kobiet czynnych zawodowo i z tego
wynikająca większa ilość starszych osób wymagających stacjonarnej opieki poza rodziną oraz seniorów,
dla których konieczne jest wykluczenie barier architektonicznych, aby jak najdłużej mogli pozostać
w swoim środowisku życia, wymaga strategicznego podejścia i interdyscyplinarnego działania wielu
grup zawodowych. Równie ważny jest wzrost świadomości samych mieszkańców.
STATUS QUO
Kraje o zaawansowanym procesie starzenia się społeczeństwa, takie jak Szwajcaria czy Niemcy,
przeprowadziły w ostatnich latach szereg eksperymentalnych projektów w budownictwie mieszkaniowym
dotyczących wielogeneracyjnych domów i obiektów dla seniorów. Przyjrzymy się wynikom tych działań
i poddamy dyskusji proponowane koncepcje pod względem ich uniwersalności i modelowego charakteru.
Obserwacje powstających obiektów dla seniorów i dyskusja prowadzona w Polsce wydaje się być
początkiem działań. Czy zmierzają one w dobrą stronę i czy planowane inwestycje w sektorze
mieszkaniowym, w tym krajowy program budowy mieszkań na wynajem startujący w 2014 roku, stoją
na mocnych koncepcyjnie fundamentach? Zastanowimy się jak ustrzec się przed błędami i od początku
budować według potrzeb przyszłości.

ZAŁOŻENIA
Dom dla Seniora
Dwie opcje - domy opieki dla osób starszych oraz mieszkania, które w elastyczny sposób dopasowują
się do potrzeb w kolejnych przedziałach życia. Która z nich jest właściwa i jakie architektoniczne
rozwiązania mogą pomóc osobom starszym w pozostaniu w swoim środowisku (np. multifunkcjonalne
przestrzenie, „House-Sharing“)?
Zastanowimy się jak w innowacyjny sposób podejść do tematu przebudowy istniejących mieszkań do
standartów „bez barier“ i z technicznymi systemami wspierającymi opiekę na do tej pory niespotykaną
skalę. Czy odpowiedzią jest geronto – architektura? Jak powinno wyglądać połączenie przestrzeni
budynku i jego zewnętrza, aby miała miejsce aktywacja osób starszych i codzienne przebywanie
na świeżym powietrzu: w ogrodzie, na tarasie czy balkonie.
Miasto dla wszystkich
Dopasowanie infrastruktury, komunikacji i zapewnienie dostępu do usług dla osób starszych są niezwykle
ważne dla zachowania ich dotychczasowych standartów życia i procesu inkluzji w społeczeństwie?
Wymagania dotyczące terenów rekreacji oraz aspekt zwiększającej się roli bezpieczeństwa osób starszych
kształtować będą tereny zieleni miasta i przestrzeń publiczną.
Na ile struktury urbanistyczne mogą wspierać możliwość utrzymania sieci socjalnych kontaktów i zapobiegną
samotności w czterech ścianach?
Nasze osiedla powinny być budowane nie tylko np. dla rodzin z dziećmi bądź tylko dla seniorów czy
dobrze sytuowanych singli, ale dopasowywać się do potrzeb wszystkich mieszkańców i w każdym
wieku. Traktując wszystkie przedziały naszego życia jako równorzędnie ważne rozwiązania powinny
nasuwać się same – spójrzmy na pro i kontra.