KONCEPCJA

KONCEPCJA

 

GENEZA

Do okresu rewolucji przemysłowej miasta wzrastały powoli i tworzyły stabilne struktury. Miejsca pracy i mieszkania nie były oddalone od siebie. Materiały budowlane pozyskiwano w bezpośrednim sąsiedztwie.

Począwszy od końca XIX wieku pojawiają się problemy wynikające z szybkiego wzrostu miast i postępującego zagęszczenia struktury miejskiej.

Reakcją jest Karta Ateńska, która widzi jako alternatywę pogarszających się higienicznych warunków mieszkalnych projektowe zastosowanie maksymy „słońce, przestrzeń, zieleń”. Równolegle pojawiający się rozwój technologiczny umożliwia powstawanie większej ilości mieszkań w dużo krótszym czasie niż kiedykolwiek w historii do tej pory. Szczególnie rozdzielenie miejsca mieszkania i pracy oraz rosnące znaczenie komunikacji powoduje powstanie nowych dysonansów.

Ten proces potęguje dodatkowo stale zwiększająca się szybkość zmian społecznych od okresu rewolucji przemysłowej, przez społeczeństwo postindustrialne, aż do społeczności opartej na technologiach informatycznych. Kompleksowość zależności pomiędzy mieszkaniem, miejscem pracy i miejscem spędzania czasu wolnego stale wzrasta. Czy eksplozja i tempo zmian nie przysłania nam istoty zrównoważonego miasta? Czy dzisiaj tworzona zabudowa jest lepsza dla mieszkańców od tej, która istniała dawno temu..., bardzo dawno temu?

 

STATUS QUO

W Niemczech mieszka w zurbanizowanych regionach metropolitalnych już 75 procent społeczeństwa. Również       z powodu zmian demograficznych obserwuje się nasilony „renesans miasta“.

„Budujmy więcej mieszkań!“, to tytuły z czołówek gazet niemieckich ostatniego okresu. W Niemczech zauważalny jest szczególnie rozwój budownictwa w substancji istniejącej miast (dobudowa, przebudowa i rozbudowa) stanowiący ponad 50 procent inwestycji powstających od nowa.

W Polsce, marzenie o czterech ścianach dla bardzo wielu mieszkańców pozostaje od lat niezaspokojone. Oferta mieszkaniowa dla zwykłego Polaka pozostaje poza zasięgiem jego możliwości. Jak wygląda sytuacja i trendy pod innymi względami?

W jaki sposób możemy zdefiniować kierunek rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego? Pytanie pozostaje tym bardziej znaczące, że dwie trzecie wykorzystanej w świecie energii, 60 procent zużycia wody i 70 procent produkcji CO2 przypada właśnie na obszary miejskie.

ZAŁOŻENIA

Osiedle jest najmniejszą jednostką miasta zawierającą wszystkie potrzebne do życia funkcje. Jakie kryteria decydują o właściwym funkcjonowaniu zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego na poziomie osiedla? Jakie znaczenie ma budowanie w substancji istniejącej w Polsce i Niemczech? Jakie projekty służą jako przykład do naśladowania? Jak bardzo elastycznie reagują zrównoważone osiedla w stosunku do ciągle zmieniających się warunków wyjściowych? Te pytania dotyczą również tematów poza samą architekturą i wychodzą, w aspekcie zrównoważonego rozwoju, poza podstawowe funkcje miejskie osiedla.

Dom mieszkalny jest przystanią człowieka i jego bliskich. Jakie kryteria są najważniejsze

dla zrównoważonej architektury wielorodzinnego obiektu mieszkalnego? Na konkretnych przykładach będziemy dyskutować szanse i potencjał zrównoważonej architektury mieszkaniowej. Pozostaje jeszcze pytanie – jaką rolę gra w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym sama jakość architektoniczna?

PLUS – PROCEDURY I INSTRUMENTARIUM REALIZACJI

Założenia metodyczne i innowacyjne technologie są podstawą działania w sensie zrównoważonego osiedla i zrównoważonej architektury mieszkaniowej. Decydujące jednak są stosowne procedury i instrumentarium umożliwiające jej realizację. To one są tematem PLUS spotkania.

Wszystkie tematy poruszane na spotkaniu opierają się o przykłady z realizacji projektów w Polsce i Niemczech.