Koncepcja

Proces modernizacji wielkich jednostek mieszkaniowych rozpoczął się w Europie jeszcze w trakcie trwania procesu budowy ich ostatnich przedstawicieli poprzedniej ery.

Strategie postępowania i zastosowane działania różnią się od siebie w zależności od miejsca i okresu, w których miały miejsce.

Po pierwszych zmianach dotyczących izolacji termicznej i odnowy fasad w latach 80tych - 90-tych rozpoczął się okres poprawy przestrzeni publicznej wokół. Od początku lat 90-tych miały miejsce planowe wyburzenia do tej pory na niespotykaną skalę.

Dziś, po szeregu zachodzących zjawisk i działań ze strony m.in. szeroko zakrojonych tematycznie państwowych programów ma miejsce transformacja podejścia do tematu wielkich osiedli i ich wartości mieszkalnej dla miasta. Pokazuje się tendencja do zagęszczania
i rozbudowy istniejących osiedli.

Niemcy były poligonem zmian ostatnich trzech dekad. Wynikające z nich doświadczenie dotyczące modernizacji i postępowania z tematem dziedzictwa blokowisk stanowi potencjał wielu dobrych rozwiązań.

W skali europejskiej Polska odznacza się największym procentem społeczeństwa mieszkającego w wielkich osiedlach. Pierwsza fala izolacji termicznej budynków ma się ku końcowi. Co będzie następnym krokiem?

Kierunek rozwoju wydaje się być podobny do zmian, które miały miejsce na Zachodzie. Spójrzmy zatem na sąsiadów. Które z metod restrukturyzacji i interwencji architektonicznej przyczyniły się do podniesienia wartości osiedli? Lub może, co bardziej istotne, które z zastosowanych scenariuszy przemian są komplementarne z problematyką wielkich osiedli w Polsce? Jakie istnieją różnice i które procesy są porównywalne? Czego może zachodnia Europa nauczyć się od Polski?

Sklasyfikowaniem procesu transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych zajmiemy się na podstawie analizy metod działań w skali urbanistycznej (transformacja, wyburzenia i zagęszczanie tkanki architektonicznej, tworzenie nowych centrów urbanistycznych), pod względem zmian odnoszących się do struktury budynków (poprawa wyglądu obiektów, standartu i wielkości mieszkań – dostosowanie do wymagań współczesnego mieszkańca), roli inwestycji w poprawę estetyki i funkcjonowania terenów otwartych osiedli (zmiana ich wyglądu, aktualizacja funkcji, poprawa jakości rekreacji).

Integralnie spojrzymy na temat społecznej partycypacji i ekonomicznych przesłanek. Na przykładach działań artystycznych i społecznych z mieszkańcami zdefiniujemy ich rolę tożsamościowotwórczą, a także pozytywnego oddziaływania na demokratyzację tych środowisk mieszkańców oraz porównamy wartość tych projektów z budowlanymi działaniami transformacji miasta.

Końcowym tematem jest pytanie dotyczące strategii i instrumentów działania w Polsce
w następnym czasie. Co przyczynia się do faktycznego, zrównoważonego i spójnego rozwoju blokowisk w Polsce w perspektywie 10, 20, 30 lat? - Blokowisko UPDATE 2.1.