Program

14:30 Rejestracja uczestników spotkania

15:00 Powitanie

15:10 Wielkie osiedla mieszkaniowe XX wieku - rozwój urbanistyczny, stabilizacja społeczna - niemieckie doświadczenia
   
Dr Bernard Hunger KOMPETENZZENTRUM GROßSIEDLUNG, Berlin

15:40 What and who is already there? Frederic Druot, FREDERIC DRUOT ARCHITECTURE, Paryż
16:10 Przerwa

16:20 Transformacje Wielkiej Płyty - Stefan Forster, STEFAN FORSTER ARCHITEKTEN, Frankfurt nad Menem

16:50 Przestrzeń otwarta bez granic! - Joerg Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka   architektura krajobrazu, Berlin/Warszawa

17:20 Przerwa

17:30 Film BRÓDNO 2000, PAWEŁ ALTHAMER

17:35 Miasto/ Mieszkanie/ Miejsce - Magdalena Wrzesień, Stowarzyszenie ODBLOKUJ, Warszawa

17:50 Andrzej Półrolniczak - Spółdzielnia RSM  Praga, Warszawa

18:00 Dyskusja

18:55 Zakończenie. Zapowiedź kolejnego spotkania w ramach cyklu

PROGRAMM

14:30 Anmeldung

15:00 Begrüßung

15:10 Große Wohnsiedlungen des 20 Jh. städtebaulich weiterentwickeln, technisch modernisieren und sozial stabilisieren – deutsche Erfahrungen  - Dr. Bernd Hunger KOMPETENZZENTRUM GROßSIEDLUNG, Berlin

15:40 What and who is already there?- Frederic Druot
    FREDERIC DRUOT ARCHIETCTURE, Paris
16:10 Pause

16:20 Plattenbautransformationen - Stefan Forster
    STEFAN FORSTER ARCHITEKTEN, Frankfurt/Main

16:50 Frei - Räume in Großsiedlung - Jörg Coqui
    COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur, Berlin/Warszawa

17:20 Pause

17:30 Film BRÓDNO 2000, PAWEŁ ALTHAMER (eingeladen)

17:35 Stadt/ Wohnung/ Ort - Magdalena Wrzesień  ODBLOKUJ, Warschau

17:50 Status Quo der polnischer Großsiedlung - Andrzej Półrolniczak, Wohnnungsgenossenschaft RSM Praga, Warszawa


18:00 Diskussion

18:50 Abschluss, Ankündigung Architekturgespräche II