Artykuł 8 WRA

Artykuł 8 WRA
12/20/2017 - 15:30

Obserwujemy w ostatnich latach tendencję wzmożonego powrotu mieszkańców z rozległych
przedmieść oraz z mniejszych ośrodków do centrum miast. Podążają za tym procesy ich silnego
zagęszczania. Z tego powodu, zarówno dla miast w Niemczech, gdzie proces ten jest postępujący, jak i
w Polsce, gdzie opisany scenariusz jeszcze nie zarysował się tak wyraźnie, niezwykle istotne w
planowaniu rozwoju miast jest dyskusja nad jakością, a nie tylko ilością budowanych obiektów.

więcej ....