9 Warszawskie Rozmowy Architektonicze - jesień 2019

9 Warszawskie Rozmowy Architektonicze - jesień 2019
05/02/2019 - 11:00

Błękitne złoto

Pro-wodne kształtowanie miasta jako odpowiedź na nagłe nawalnice opadów deszczowych i długotrwałe susze.

Czy traktujemy deszcz jako wartość dla miasta? Szczególnie dziś, gdy często musimy się borykać z nasilającymi się w ostatnich latach wielkimi kataklizmami powodzi lub okresami suszy? Zjawiska te dotyczą wielu miast w Europie i również w Polsce dochodzi do coraz częstszych opadów, które paraliżują życie miasta doprowadzając do wielomilionowych szkód i utraty dobytku mieszkańców czy długotrwałych suszy nadwyrężających zdrowie ludzi i zieleni w mieście.

 

Na przestrzeni wielu stuleci ludzie wykorzystywali rzeki jako dobrodziejstwo i potrafili budować miasta w szacunku do żywiołu jakim potrafi być woda.

W Niemczech używa się sformuowania „wassersensible Stadtentwicklung”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza takie projektowanie miasta, które uwzględnia gospodarowanie wodami opadowymi czyli wykorzystanie „błękitnej” infrastruktury, w podejściu systemowym.

Miasta muszą stać się resilientne czyli umieć dopasowywać się do zmian, w tym zmian klimatu. Muszą być lepiej projektowane: bez nadmiernego zabudowywania terenu, zabierania naturalnych miejsc rozprzestrzeniania się rzek, a także z myślą o wykorzystaniu wód opadowych również dla zrównoważenia bilansu wodnego, gdy deszcz nie chce spaść.

 

Podczas konferencji zastanowimy się jak zmienić myślenie w samorządach i wśród mieszkańców na pro-wodne, tak, aby doprowadzić do działań z wykorzystaniem wody deszczowej przy zastosowaniu retencyjnych „zielonych“ dachów, zmniejszeniu powierzchni utwardzonych czy miejsc lokalnej retencji w terenach zieleni, renaturyzacji cieków wodnych, przy jednoczesnym tworzeniu nowych powierzchni wodnych poprawiających lokalny klimat. Przyjrzymy się jakie możliwości wprowadza nowe Prawo Wodne w Polsce, jakie projekty dotyczące zatrzymywania wód opadowych są najłatwiejsze do wprowadzenia, jak działają miasta i grupy zainteresowanych w innych krajach Europy, aby zapobiegać katastrofom.

Waterfront - rzeka życia

Wartość rzeki jako miejsca codziennego przebywania - mieszkania, odpoczynku w pracy, rekreacji w weekend

 

Akweny wodne w mieście: rzeki, stawy, jeziora, to wartość dla rekreacji. Nie tylko uatrakcyjniają one tereny do wypoczynku gęsto zabudowanych miast, ale poprawiają również lokalny klimat i przez to wpływają pozytywnie na warunki życia mieszkańców.

Coraz gęściej zabudowane metropolie odkrywają w ostatnich latach na nowo swoje rzeki.

Jak miejskie wody wpływają na poprawę jakości życia, jaki mają one wpływ na mieszkańców i jakie funkcje umożliwiają w naszym dniu codziennym?

Poruszymy aspekt konkurencyjności miast i starań samorządów, aby zachęcić do zamieszkania właśnie tu - jaki wpływ na decyzje o miejscu mieszkania ma atrakcyjność osiedla nad wodą czy śródmiejskich przestrzeni publicznych nad rzeką.

Przyjżymy się w jaki sposób korzystają z wartości posiadania rzek miasta od lat rozwijające się w oparciu o istniejące cieki wodne, takie jak Kopenhaga czy Hamburg.

Przedyskutujemy przykłady strategii rozwoju miast w Polsce i instrumentów ponad wymagane prawem, w oparciu o jakie działają.